Privacy

Wie zijn wij?

ZELF
Meerstraat 211a
9920 Hamme
www.zelf-technieken.be
info@zelf-technieken.be

 

Wie verzamelt de informatie?

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens aangeboden aan ZELF, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9920 Hamme, Meerstraat 211a, met ondernemingsnummer BTW BE 0732.509.257.

“ZELF” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van de ZELF website of aan ZELF op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid. “ZELF” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679)).

 

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens worden verzameld en op welke manier?

Op de website van ZELF is de meeste informatie beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens verstrekt moeten worden. Gebruikers kunnen echter om hun persoonlijke informatie gevraagd worden voor bijvoorbeeld de inschrijving van de nieuwsbrief of het plaatsen van een comment.

Via Google Analytics worden anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat men gebruikt of de domeinnaam om op de ZELF-website terecht te komen of waarlangs deze verlaten wordt.

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. 


Wat is het doel van de gegevensverzameling?

ZELF verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker voor marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en voor reacties op de ZELF website. Verder analyseert ZELF het gedrag van de gebruiker op de website met als doel de website te verbeteren.


Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling?

ZELF beschikt over de naam, een foto en het e-mailadres van de gebruiker omdat die persoon dit zelf en bewust ingevuld heeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of het plaatsen van een reactie. Informatie over de browser, het type toestel en het IP-adres komen voort uit de cookies, deze moeten geaccepteerd worden als de gebruiker naar de website surft. Meer informatie over het cookiebeleid van ZELF kan je hier vinden.


Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

Persoonlijke gegevens die verkregen werden via cookies op de ZELF-website zijn enkel voor ZELF, dit wil zeggen dat deze niet met derden gedeeld zullen worden. Nu niet, nooit niet. Daarbovenop verwerkt ZELF alle opgeslagen gegevens anoniem.

Persoonlijke gegevens die verkregen werden via een getekende overeenkomst tussen de klant en ZELF – zonder tussenkomst van websitecookies – worden enkel gedeeld met desbetreffende ZELF-medewerkers indien deze informatie van belang is voor het uitvoeren van werken overeengekomen in de getekende overeenkomst of bij levering van producten aangekocht door de klant bij ZELF. Het gaat hierbij, en is niet gelimiteerd tot, voor- en achternaam van de klant, eventueel telefoonnummer en leveringsadres.


Hoelang worden de gegevens bewaard?

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op die manier kan ZELF eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden. U kunt als gebruiker altijd aangeven wanneer u verkiest dat uw gegevens niet meer bewaard worden, door ZELF via mail hiervan op de hoogte te stellen.

Voor gebruikers die zich registreren op de ZELF website, slaat ZELF ook de persoonlijke informatie op die gebruikers verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (met uitzondering dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Indien u via mail of de website een bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat ZELF deze berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

 

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten steeds van toepassing:


Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag de gebruiker kijken hoe zijn/haar/hun gegevens verwerkt worden.


Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen. Dit kan via schrijven (brief of mail), vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart.


Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.


Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Indien u, de gebruiker, een klacht zou willen indienen over de schending van uw privacy kan u dit doen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.


Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Indien de gebruiker zich daarnaast wenst uit te schrijven voor de nieuwsbrief of voor het ontvangen van commerciële communicatie van ZELF, kan de gebruiker dit via mail doorgeven aan ZELF.


Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.


Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.
Indien je als gebruiker vragen hebt over je rechten of andere zaken aarzel dan niet om contact met ZELF op te nemen via de contactpagina op de ZELF-website.

 

Aansprekelijkheid ZELF

ZELF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van de website dat zou resulteren in rechtstreekse of onrechtstreekse schade door gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor foutieve informatie vermeldt op de website, aangezien ZELF ernaar streeft dat alle informatie die zij met haar websitegebruikers en klanten deelt, zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is.

ZELF heeft daarnaast ook het recht om bij geval van overmacht of bij misbruik van de optie om berichten op de website achter te laten, de toegang tot de website (voor bepaalde personen) te beperken of blokkeren.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website, merknamen inbegrepen, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. auteursrecht en merkenrecht) en behoren toe aan ZELF of rechthoudende derden.

 

WORDT ER GEBRUIK GEMAAKT VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten genomen worden door computerprogramma’s of -systemen. ZELF gebruikt dus geen geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

 

WANNEER WERD DE PRIVACYVERKLARING VOOR HET LAATST AANGEPAST?

Een privacy statement is een levend document, dit wil zeggen dat ZELF dit document op elk moment mag wijzigen op voorwaarde dat zij de gebruikers hiervan op de hoogte brengen op deze pagina. Daarom raden wij aan deze pagina op regelmatige basis na te kijken voor eventuele aanpassingen. De datum van de laatste wijziging, alsook het versienummer zijn steeds onderaan de pagina terug te vinden.

Indien de gebruiker niet langer akkoord is met de inhoud van deze pagina kan men steeds vragen aan ZELF om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij dat dit anders wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van kracht op alle persoonsgegevens die u met ZELF heeft gedeeld en die werden opgeslagen.

Download Zelf Flyer

Ontdek ZELF, de partner bij je volgend woningproject.